Tidningen Blomsterbranschen, idé- & inspirationsmagasin till fackfolk,
åtta bildintensiva utgåvor per år